LGBTStrijd tegen LGBT-fobie ⁄ Wat is homofobie? Afdrukken
verhoging van de tekstgrootte

Wat is homofobie?

Homofobie hangt nauw samen met de problematiek van het seksisme (mannelijke dominantie) en met stereotiepe gedachtepatronen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Homofobie leidt tot discriminatie (uitsluiting, verbaal en zelfs fysiek geweld) bij contact met LGBT’s en hun omgeving.

Homofobie wordt gedefinieerd als elke vorm – ontkend of niet – van discriminatie, uitsluiting en geweld tegen individuen, groepen of zogenaamd homosexuele praktijken.

  • Verbale homofobie: beledigingen, spot, stigmatiserend en kwetsend woordgebruik ten opzichte van homoseksualiteit en homoseksuelen
  • Persoonlijke homofobie: homosexuelen worden beschouwd als abnormaal, vreemd of ziek. Gevoelens van angst, beledigingen, vermijdingsgedrag, verbaal en zelfs fysiek geweld
  • Institutionele homofobie: instellingen, wetten en regels die homoseksuelen discrimineren
  • Sociale en culturele homofobie: sociale en culturele normen die heteroseksualiteit bevoordelen ten opzichte van homoseksualiteit
  • Autohomofobie: angst voor verdrongen homoseksuele gevoelens en voor sociale normen door homoseksuelen zelf
© Gelijke Kansen en Diversiteit 20 Kruidtuinlaan – 1035 Brussel T. : +32(2) 800 36 75 F. : +32(2) 800 38 08 Mail : gelijkekansen@mbhg.irisnet.be