Minderheden ⁄ Minderheden ? Afdrukken
verhoging van de tekstgrootte

Wat is een minderheid?

Tal van internationale organisaties hebben de afgelopen jaren de term “etnische minderheden” proberen te omschrijven. Tot op heden bestaat er in het internationaal recht geen definitie van de term ‘minderheid’ (nationaal, etnisch, religieus, linguïstisch). De parlementaire vergadering van de Raad van Europa (Aanbeveling 1201) omschrijft een nationale minderheid als een groep personen in een staat die:

  • woonachtig zijn op het grondgebied van deze staat en er burgers van zijn
  • historische, diepgewortelde en duurzame banden onderhouden met deze staat
  • specifieke etnische, culturele, religieuze of linguïstische eigenschappen delen
  • voldoende representatief zijn, maar minder talrijk dan de rest van de bevolking van deze staat of regio in deze staat
  • alle elementen willen bewaren die hun gemeenschappelijke identiteit uitmaken, namelijk hun cultuur, tradities, religie of taal

In België is er geen algemeen juridische definitie, noch op het federale niveau, noch in het Brussels Gewest.

© Gelijke Kansen en Diversiteit 20 Kruidtuinlaan – 1035 Brussel T. : +32(2) 800 36 75 F. : +32(2) 800 38 08 Mail : gelijkekansen@mbhg.irisnet.be