ProfessionalsVeertiendaagse 2012 ⁄ Charter voor Respect Afdrukken
verhoging van de tekstgrootte

Charter voor Respect

Respect voor iets of iemand kan moeilijk afgedwongen worden met wetten en reglementen. We kunnen proberen een universele definitie te vinden voor respect, we kunnen het proberen te theoretiseren. Maar het is moeilijk, zelfs bijna onmogelijk. Respect omvat namelijk heel veel. Respect is een houding en ook een verhouding. Het is de houding die je aanneemt bij het ontmoeten van anderen. Respect is het openstaan voor de andere en hem of haar nemen zoals hij of zij is. Respect is tegelijkertijd ook een zekere afstand bewaren ten opzichte van de andere, om zijn of haar plaats niet in te nemen, om die persoon jouw normen niet op te leggen. Respect is ieder zijn vrijheid gunnen. Respect is het streven naar een evenwicht tussen de nabijheid en de afstand naar anderen toe. Respect is dus een dagelijkse oefening.

Respect hebben, dat is jezelf openstellen voor de identiteit van de andere. Respect hebben, dat staat gelijk aan het aanvaarden van verschillen tussen jezelf en anderen. Het aanvaarden van  verscheidenheid tussen individuen en groepen.

In een stad als Brussel, ervaren we deze verscheidenheid op elk moment van de dag, op elke straathoek. Brussel is een multiculturele stad, wiens rijkdom grotendeels te danken is aan de diversiteit van haar inwoners. De hoofdstad is een thuishaven voor ontelbare culturen en talen. Brussel, onze stad, is bovenal een plaats voor ontmoeting en uitwisseling. Brussel is allesbehalve een homogeen geheel. Integendeel, Brussel is een melting pot, het resultaat van een continue interactie tussen verschillende culturen die openstaan voor elkaar. De Brusselse openbare ruimte is waar « respect » gedefinieerd wordt. Een plaats waar iedereen kan meewerken aan een respectvolle samenleving. Elke keer opnieuw hebben we de keuze. De keuze om mensen met respect te behandelen en de keuze om al dan niet te reageren als we geconfronteerd worden met een gebrek aan respect. Ieder van ons werkt op die manier mee aan de opbouw van een stad waar respect voor de diversiteit van de bewoners centraal staat.

Ieder van ons is verantwoordelijk voor de stad, we moeten allemaal een respectvolle houding aannemen en ons inzetten voor een respectvolle samenleving. Laten we dan ook samen onze wens uitschreeuwen: wij vragen respect voor iedereen als burger en als lid van onze samenleving !

Door dit Charter te ondertekenen, verbind ik me ertoe om van Brussel een meer respectvolle stad te maken. Ik beloof op te treden tegen respectloosheid telkens ik ermee geconfronteerd word. Tot slot beloof ik ook om alle inwoners van de stad te respecteren en erop toe te zien dat ieder van hen als Brusselse burger beschouwd wordt.

Ik engageer me voor een respectvol Brussel !

© Gelijke Kansen en Diversiteit 20 Kruidtuinlaan – 1035 Brussel T. : +32(2) 800 36 75 F. : +32(2) 800 38 08 Mail : gelijkekansen@mbhg.irisnet.be