Geweld ⁄ Geweld in de kijker Afdrukken
verhoging van de tekstgrootte

Partnergeweld

Partner- en intrafamiliaal geweld is een van de meest verspreide vormen van geweld op vrouwen. Een op de vijf vrouwen in de wereld is slachtoffer van deze vorm van geweld en dit ongeacht haar sociale of culturele achtergrond.

Wat betekenen de termen partnergeweld en intrafamiliaal geweld precies?

We spreken van geweld tussen partners (of ex-partners) wanneer er sprake is van agressie, bedreigingen of dwang. Het kan hierbij om verbaal, fysiek, seksueel of economisch geweld gaan. Gewelddadig gedrag is meestal niet eenmalig en kan ook de andere leden van het gezin (met name de kinderen) treffen. De meeste slachtoffers van partnergeweld zijn vrouwen. Dit toont aan dat er in onze samenleving nog altijd een ongelijkheid bestaat tussen mannen en vrouwen.

Partnergeweld wordt bovendien ook gekenmerkt door de intentionele wil van een van de partners om de andere te domineren en te controleren. Om dit te bereiken wordt vaak gebruik gemaakt van intimidatie en fysiek geweld. Hierdoor ontstaat er een klimaat van angst waardoor de agressor macht verkrijgt over het slachtoffer.

————————————————————————————————————————–

Conferentie , 7/11/2011 /over “Geweld bij lesbische koppels : informatie en resources”. 

Programma

  ————————————————————————————————————————

Sinds 2006 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief in de strijd tegen intrafamiliaal partnergeweld. Dit jaar organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van de internationale dag tegen geweld gepleegd op vrouwen een Europees colloquium op maandag 17 oktober 2011, met als titel “Lokaal beleid in de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld: uitwisseling van ervaringen tussen verschillende Europese steden”.

Dit colloquium zal van 9 tot 13 uur plaatsvinden in het Bedford Hotel & Congress Centre Zuidstraat 135-137 te 1000 Brussel en zal zich voornamelijk richten op de Brusselse professionals uit verschillende sectoren die met deze problematiek in aanraking komen (politie, vluchthuizen, psychologen, OCMW’s) alsook op de Brusselse gemeenten.

 Dit colloquium streeft o.a. de volgende doelstellingen na:

-         goede praktijken uitwisselen tussen verschillende Europese steden (Rijsel, Tilburg of Barcelona);

-         de acties inzake partner- en intrafamiliaal geweld (gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking) evalueren : positieve punten, negatieve punten, welke actie kan overwogen worden in Brussel?

-         de preventie en het optreden verbeteren

-         nuttige werkinstrumenten ter beschikking stellen van de Brusselse beroepskrachten

-         het aanreiken van denksporen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenten en de verenigingen.

 Voor bijkomende inlichtingen en de inschrijvingen kan u contact opnemen met Carole MONE, Gewestelijk coördinatrice inzake partner- en intrafamiliaal geweld, cmone@mbhg.irisnet.be

 Het aantal plaatsen is beperkt, schrijf dus snel in !!!

Colloquium 2011

Programma

 

© Gelijke Kansen en Diversiteit 20 Kruidtuinlaan – 1035 Brussel T. : +32(2) 800 36 75 F. : +32(2) 800 38 08 Mail : gelijkekansen@mbhg.irisnet.be